Λεπτομέρειες Προϊόντος

Αμύγδαλα

Η συγκομιδή γίνεται το Σεπτέμβριο.

Οι ποικιλίες αμυγδάλων που διαθέτουμε είναι οι εξής:
Ferragnes, Texas, Ρέτσου


Πάνω